Jokidoki gastouderopvang als ZZP Gastouder 
De eisen waar een zzp gastouder aan moet voldoen zijn;
Beschikken over een Verklaring omtrent het Gedrag. (Ook van de partner en kinderen van 18 jaar en ouder) en over een geldig diploma volgens de eisen voor een gastouder.
De woning moet voldoen aan de eisen gesteld door GGD en wordt jaarlijks gecontroleerd door het gastouderbureau en de GGD.
Het volgen van een gastoudertraining. Het volgen van een EHBO cursus gericht op kinderen, of aan kunnen tonen deze gevolgd te hebben.
Werken volgens pedagogisch werkplan.
Zorgdragen voor opvangovereenkomsten met de ouders en gastouderbureau.
De eisen van een gastouderbureau, waar ik mee samenwerk, ten aanzien van de opvang van kinderen zijn de volgende:
Opvang is conform de vergunning welke het gastouderbureau heeft.
De gastouder moet controle door het gastouderbureau toelaten i.v.m. wijze en kwaliteit van de opvang.
De gastouder moet verplicht zorgdragen voor een passende aansprakelijkheid- en ongevallen verzekering.
De gastouder neemt contact op met het gastouderbureau, als zij om wat voor reden dan ook niet in staat is om de opvang te verzorgen. Samen kijken zij naar de mogelijkheden voor vervangende opvang.
Gastouder (gecertificeerd en erkend VVE gastouder)
Gediplomeerd Pedagogisch medewerker.
Gediplomeerd Gezinscoach, opvoedcoach, kindercoach, pubercoach. (SKJ geaccrediteerd).
Gecertificeerd coach volgens Geboorte in kaart, Nine Star Ki.
Licentietrainer van Schatgravers en Kompasvinder,
Rouw en Verlies expert.
Gevoelsverkenner coach.
Lid van Stichting Nysa (brancheorganisatie)
Lid van KNGO (brancheorganisatie)
Landelijk register nummer 721463356
Erkend Leerbedrijf.
Kinderopvang voor de leeftijden 0 t/m 12 jaar.
Ouders hebben pas recht op vergoeding als een gastouder samen werkt met een erkend gastouderbureau.